Tack för allt engagemang 2023

20 december 2023

2023 låter sig inte sammanfattas med enkelhet, men på Forum väljer vi att ta fasta på civilsamhällets outtröttliga engagemang i en tid av svåra utmaningar i Sverige. Allvarliga kostnadsökningar och ökad social utsatthet, gatuvåld, tilltagande rasism och inskränkningar i civilsamhällets grundläggande finansiering är alla exempel på frågor som påverkat sektorn negativt under året.

Men mitt i allt detta har vi samtidigt sett hur organisationer och engagerade fortsätter att kämpa för våra gemensamma fri- och rättigheter – i det stora och i det lilla. Styrelser, kanslier och volontärer som vägrar att ge sig även när förutsättningarna är svåra. Ett engagemang som gör vårt land starkare och som inger hopp inför 2024.

”Nu lackar det äntligen mot ledighet för många men i de flesta socialt inriktade organisationer kanske behoven känns och märks av som tydligast i vinterkylan och vid högtider. Innan vi går in jul- och nyårshelger vill jag därför passa på att rikta mitt djupaste tack till hela det ideella Sverige, för tiden, modet och civilkuraget, för alla samtal, samarbeten, ifrågasättanden och glada tillrop under året. Samhället är varmare och bättre tack vare allt detta engagemang”, säger Hannah Kroksson, ordförande, Forum.

Några viktiga höjdpunkter när Forum sammanfattar året som gått

  • I en tid av allvarliga nedskärningar har Forum manifesterat vikten av folkbildning, betydelsen av etniska organisationer och synliggjort farorna för civilsamhället och demokratin i Tidö-samarbetets politik och budgetprioriteringar
  • Forum har fortsatt bevakat, kritiserat och bidragit med vägar framåt i processen kring ett införande av demokrativillkor i den statliga bidragsgivningen till civilsamhället
  • Genom projektet ”Organiserad öppenhet och tillit”, med stöd från MUCF, har vi skapat utrymme att ytterligare stärka civilsamhällets förutsättningar att motverka rasism, exkludering och polarisering
  • Verksamheten Volontärbyrån förmedlade under året fler än 11 000 intresseanmälningar till 2000 ideella uppdrag, och utbildade drygt 2000 personer från hundratals organisationer och driver nu lokalkontor på tre orter: Stockholm, Göteborg och Uppsala
  • Tillsammans med 15 andra paraplyorganisationer har Forum uppvaktat regeringen om behovet av satsningar på det förebyggande arbetet mot kriminalitet, ett arbete vi ser fram emot att fördjupa under 2024
  • Forum och Volontärbyrån var även i år medarrangörer till Civilsamhällesarenan i Almedalen, som lockade över 1 200 besökare på plats och många fler på webben
  • Genom att fira internationella frivilligdagen 5 december hyllade vi det ideella engagemanget i Sverige och delade ut utmärkelserna Årets volontär och Årets initiativ