banner1
shapes

Forums styrelse 

Styrelsen är vald vid Forums extra representantskap 15 december 2022.

 • Daniel Camerini
 • Ledamot 
 • Daniel är ordförande för Tamam
 • Annika Thelin
 • Ledamot
 • Annika är programansvarig på IM, Individuell Människohjälp
 • Fredrik Mellqvist
 • Ledamot
 • Fredrik är generalsekreterare på Brottsofferjouren
 • Maha Alhaddad
 • Ledamot
 • Maha är styrelseledamot i Förenade islamiska föreningar i Sverige
 • Angelica Andersson
 • Ledamot
 • Angelica är distriktschef på Ibn Rushd Studieförbund
 • Victor Åström
 • Ledamot
 • Victor är avdelningschef opinion och påverkan på Amnesty