publikationer
shapes

Fakta och kunskap

 

Forum verkar för att kunskapen om civilsamhället utvecklas och stärks. Vi sprider aktuell forskning och fakta om civilsamhället genom vårt nyhetsbrev Civilsamhällets omvärldsbevakning, genom media och genom kunskapsseminarier. 

På denna sida har vi också samlat fakta om Idéburet offentligt partnerskap och om ideellt engagemang, två av Forums fokusområden.