medlemmar
shapes

Så här gör du för att bli medlem

För att bli ordinarie medlem skickar ni in en ansökan till Forums kansli via formuläret här på vår webbplats. Till ansökan bifogar du den sökande organisationens senast godkända verksamhetsberättelse och nu gällande stadgar. Styrelsen för Forum behandlar din ansökan snarast. Har du frågor om ansökan, kontakta Forums kansli.

Vad innebär det att vara medlem?

Att vara medlem i Forum innebär att stödja Forums ändamål som uttrycks i stadgarna: “Föreningens ändamål är att främja förutsättningarna för samt stödja utvecklingen av idéburen organisering med social inriktning i Sverige, som bidrag till den demokratiska samhällsutvecklingen och den generella välfärden”.

Forums medlemmar består av en bredd av organisationer – alltifrån Sveriges största civilsamhällesorganisationer till medlemmar med ett fåtal anställda. Tillsammans representerar de hundratals individuella föreningar, tusentals anställda och hundratusentals ideellt engagerade människor. Medlemmarna förenas av att de verkar för social sammanhållning, gemenskap, jämlikhet och människors möjlighet att påverka sin egen livssituation​. Medlemmarna bidrar alla till en starkare demokrati och välfärd samt att ge människor en röst.

Medlemsavgifter per år för ordinarie medlemmar 2024

Den juridiska person som är medlem betalar avgift till Forum i förhållande till sin omsättning samt gällande prisbasbelopp vid faktureringstillfället. För medlemsavgift 2024 gäller årsredovisning från 2023. Årsavgiften faktureras i januari. 

Här kan du se vad din organisations medlemsavgift för 2024 blir.

 

Ansök om associerat medlemskap

Vilken organisation som helst (kommuner eller företag t.ex), som stödjer Forums mål, kan ansöka om att bli associerad medlem. En viktig aspekt är att genom ert associerade medlemskap markera er vilja att stödja den idéburna organiseringen med social inriktning i Sverige. Er organisation är verksam inom, eller intresserad av, sociala frågor i samhället, och att tror att idéburna organisationer är viktiga samarbetsparter i välfärdsfrågor. Medlemsavgiften för associerade medlemmar är 5000 kr per år. 

För att bli associerad medlem, kontakta Forums kansli.