sastyrsforum1
shapes

Debatt

En av Forums viktigaste uppgifter är att vara en tydlig röst för idéburna organisationer i debatten. Det ger oss möjligheten att synliggöra civilsamhällets förutsättningar och särart och lyfta värdet av det ideella engagemanget i Sverige. I våra debattinlagor värnar Forum civilsamhällets roll och betydelse. Ofta samverkar vi med andra organisationer, och på så sätt kan vi få in fler perspektiv och ännu större tyngd i vår kommunikation.

 

 

Vill din organisation vara med oss i att främja civilsamhällets förutsättningar att verka?
Bli medlem i Forum

Läs mer