sastyrsforum1
shapes

Bättre förutsättningar för civilsamhället

 
  • Forum vill främja civilsamhällets förutsättningar i stort i Sverige. Vi vill värna och expandera civilsamhällets möjligheter att verka 

  • Lagar och regler ska vara anpassade för civilsamhällets förutsättningar och uppbyggnad. Därför vill vi bidra till att förbättra de juridiska, ekonomiska och administrativa förutsättningarna för idéburna organisationer

  • Civilsamhället ska ha tillgång till intäktskällor som är långsiktiga och hållbara ​

  • Kunskapen om civilsamhället är för låg. Därför vill vi se bättre kunskap och data om civilsamhällets värde och omfattning

  • Vi vill se en ökad dialog mellan det offentliga och civilsamhället. Vi vill se modeller och strukturer för samverkan där parterna är jämbördiga

  • Vi vill att det ska vara lätt att engagera sig ideellt och att det ska finnas strukturer som underlättar för människor att hitta ett engagemang

Artiklar