om_forum_hander1
shapes

Idéburen organisering behöver goda förutsättningar

 

Idéburen organisering är ett av fundamenten till en stark demokrati och ett inkluderande välfärdssamhälle. Ett starkt och vitalt ideellt engagemang stärker människors tillit, gemenskap och meningsfullhet och möjliggör för civilsamhället att bidra till demokrati, välfärd och att lösa samhällsutmaningar. Idéburen organisering har i alla tider spelat en stor roll och har bidragit till att få till stånd omfattande politiska reformer för att stärka de mänskliga och demokratiska rättigheterna. Ett demokratiskt samhälle fungerar inte utan ett starkt civilsamhälle där oberoende organisationer kan ifrågasätta, stödja och utveckla olika frågor. Möjligheten att fritt uttrycka sig, organisera sig och att få sina rättigheter tillgodosedda är därför nära kopplade till förekomsten av ett tydligt civilt utrymme.

Forum driver ett aktivt påverkansarbete för att förbättra förutsättningarna för den idéburna organiseringen. Vi svarar på remiss, deltar i debatten och sprider kunskap om civilsamhällets förutsättningar. 

 

 

Vill din organisation vara med oss i att främja civilsamhällets förutsättningar att verka?
Bli medlem i Forum

Läs mer

shapes

Detta vill Forum

Idéburen organisering är ett av fundamenten till en stark demokrati och ett inkluderande välfärdssamhälle. Därför vill Forum främja civilsamhällets möjligheter att verka. Vi vill bidra till att förbättra de juridiska, ekonomiska och administrativa förutsättningarna för idéburna organisationer.

  • Idéburen organisering är fundamentet i en stark demokrati
  • Civilsamhället bidrar till innovation, gemenskap och folkhälsa
  • Ideellt engagemang är grunden för idéburen organisering och ger människor en röst

Våra verksamheter

För att ge det svenska civilsamhället bättre förutsättningar driver Forum flera verksamheter.

volo
jobb
morg