om_forum_hander1
shapes

Vi är medlemmar i Forum

 

Forums medlemmar består av en bredd av organisationer – alltifrån Sveriges största civilsamhällesorganisationer till medlemmar med ett fåtal anställda. Tillsammans representerar de hundratals individuella föreningar, tusentals anställda och hundratusentals ideellt engagerade människor. Medlemmarna förenas av att de verkar för social sammanhållning, gemenskap, jämlikhet och människors möjlighet att påverka sin egen livssituation​. Medlemmarna bidrar alla till en starkare demokrati och välfärd samt att ge människor en röst.

Aktuellt