bullar
shapes

Kunskap och verksamhet för civilsamhället

Idéburen organisering har en avgörande betydelse för både individer och samhället i stort, genom sina unika bidrag till demokratin, samhällsekonomin och den sociala sammanhållningen. Därför vill Forum bidra till att öka kunskapen om idéburen organisering, det ideella engagemanget och civilsamhället. Vi tar regelbundet fram fakta, rapporter och skrifter och arrangerar seminarier på aktuella teman som berör civilsamhällets förutsättningar. Forum driver också verksamheter och projekt för att underlätta för den idéburna organiseringen, däribland Volontärbyrån och Ideella jobb.

Volontärbyrån

Volontärbyrån gör det enkelt för människor och ideella organisationer att hitta varandra. Volontärbyrån förmedlar ideella uppdrag i hela Sverige och utbildar organisationer i frågor som rör ideellt engagemang. Läs mer om Volontärbyrån och lägg ut uppdrag här.

Ideella jobb

Ideella jobb är en tjänst som sprider lediga tjänster (avlönat arbete) inom ideell sektor. Många letar efter meningsfulla jobb inom idéburen sektor – via Ideella jobb kan de hitta till just er organisation. Läs mer om Ideella jobb och lägg upp annonser här.

Seminarier

Morgonforum är Forums seminarieserie där vi lyfter frågor om civilsamhällets förutsättningar. Se aktuella seminarier och prenumerera på inbjudningar till kommande Morgonforum här. 

Projekt vi driver

Forum driver projekt för att förbättra förutsättningarna för idéburna organisationer att verka och göra sina röster hörda. Läs mer om dem här.

form-arrow

Civilsamhällets omvärldsbevakning

Håll dig uppdaterad om senaste nytt och aktuella debatter i civilsamhället genom att prenumerera på vår omvärldsbevakning! Fyll i din e-post nedan för att börja prenumerera. Utskicket kommer varannan vecka.

Aktuellt