projekt
shapes

Verksamheter och projekt 

 

Forum driver utvecklingsprojekt för att förbättra förutsättningarna för idéburna organisationer att ha en roll i demokratin och välfärden.

 

Organiserad öppenhet och tillit

Forum driver projektet ”Organiserad öppenhet och tillit – för ett Sverige utan rasism och intolerans” med stöd av myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF). Projektet arbetar för att stärka samarbetet inom civilsamhället i syfte att utveckla Sveriges förutsättningar att motverka rasism, exkludering och polarisering. Planerade aktiviteter under 2024 består i nätverksträffar och kunskapsspridande seminarier, i synnerhet inom ramen för det redan etablerade samarbetet Kommittén mot antimuslimsk rasism och islamofobi (KAMRA), samt fördjupad samverkan mellan akademi och ideella organisationer.