vb
shapes

Volontärbyrån

 

Forum vill förbättra förutsättningarna för det ideella engagemanget i Sverige och driver därför Volontärbyrån, en ideell verksamhet som hjälper människor och ideella organisationer att hitta varandra.

Halva Sverige engagerar sig
I Sverige är varannan person ideellt engagerad. Och i snitt lägger dessa ner 16 timmar per månad på ideellt engagemang. Ideellt engagemang skapar samhörighet mellan människor, ger oss möjlighet att vara delaktiga och får oss att må bra. Därför vill Volontärbyrån ge alla möjlighet att engagera sig ideellt i föreningslivet.

Hjälper individer och ideella organisationer
Volontärbyrån bidrar med kunskap i frågor kring ideellt engagemang och har verktyg som gör det enkelt för människor och ideella organisationer att hitta varandra. Volontärbyrån driver en förmedling av ideella uppdrag och ger stöd och utbildning till ideella organisationer kring att leda, rekrytera och motivera frivilliga.

Volontärbyrån samarbetar med kommuner, företag och ideella organisationer för att främja det ideella engagemanget i föreningslivet.

Volontärbyrån grundades 2002 och är en del av Forum – idéburna organisationer med social inriktning. 

 

 

Senaste från Forum