Forum: ”Attacken mot ett politiskt möte i Gubbängen får inte betraktas som en isolerad händelse”

26 april 2024

Det politiska våld som riktades mot en möteslokal i Gubbängen under onsdagskvällen följer ett mönster och måste tas på allra största allvar. Forum har under en längre tid kunnat konstatera att den här typen av hot och hat mot civilsamhället kräver ett utökat fokus. I grunden handlar det om hur rasismen görs till både ett verktyg och mål av allt fler aktörer i Sverige.

Vänsterpartiet och Miljöpartiets lokala avdelningar skulle på onsdagen hålla ett möte i Gubbängen tillsammans med stiftelsen Expo, när flera maskerade män plötsligt gick till attack mot lokalen. Mötesdeltagare angreps med en röd sprej och någon form av rökbomb kastades in i lokalen. Skribenten Mathias Wåg fick dessutom ta emot flera slag innan gärningspersonerna försvann från platsen. Enligt stiftelsen Expo, som var inbjudna att tala under mötet, var det en riktade attack från nazister.

Att hot och hat, påhopp och våld från extrema grupper inte sker i ett vakuum är kanske den viktigaste lärdomen som beslutsfattare behöver omfamna. Dessvärre ser vi idag hur den här typen av attacker underblåses av en alltmer tilltagande auktoritär och högerextrem idéströmning som hotar våra grundläggande fri- och rättigheter. Den tar sitt yttersta uttryck våldshandlingar, men har sin rot i en bredare politisk utveckling. Om vi inte förstår detta riskerar vi att gå miste om en långsiktig lösning.

”Forum vill med kraft uttrycka sitt fulla stöd till arrangörerna och samtliga mötesdeltagare. Det är centralt att vi som civilsamhälle, men också politiken, inte tystnar i en sådan här situation – utan tvärtom växlar upp vårt arbete för ett livskraftigt demokratiskt samtal.”, säger Hannah Kroksson, ordförande, Forum.

Forum om hur den högerextrema rörelsen minskar det demokratiska utrymmet 

Under en lång tid har ett stort antal organisationer i civilsamhället vittnat om att deras demokratiska handlingsutrymme minskat – i världen såväl som i Sverige. Det handlar bland annat om hot och hat mot ideellt engagerade och om ett ökat politiskt misstänkliggörande av civilsamhällets organisationer. Forum tog inom ramen för projektet och nätverket ”Civilsamhälle för öppenhet och inkludering” en kortfilm om hur och varför detta sker, där vi även ger förslag på hur din organisation kan vara med och motverka utvecklingen.