På Forums Representantskap den 23 maj 2018 antogs en ny Idépolitisk plattform med Forums gemensamma hållning i vår idépolitik.

 

Forums Idépolitiska plattform uttrycker de grundläggande värderingar som Forums verksamhet vilar på.

 

Den Idépolitiska plattformens ämnesområden demokratisk samhällsutveckling, generell välfärd samt idéburen organisering har sin grund och utgångspunkt i Forums ändamål. Utifrån plattformen formuleras i sin tur Forums policys och övriga styrdokument. Dessa dokument utgör ramverket för Forums verksamhet som formuleras i långsiktig verksamhetsinriktning och verksamhetsplan.

 

Den Idépolitiska plattformen blir på det sättet en bas för styrelse och kansli för att styra och leda Forum i vardagen. Men den ger också möjlighet för medlemmar, potentiella medlemsorganisationer och andra intressenter att förstå vad Forum har för grundvärden. Plattformen gäller dock formellt inte som styrdokument för Forums medlemsorganisationer men ska vara väl förankrad hos dem.

 

Idépolitisk plattform – PDF-dokument