medlemmar
shapes

Ansök här

  • Kriterier för medlemskap

    I Forums stadgar anges följande kriterier för medlemsorganisation: ”§3 3.1 Ordinarie medlem kan den organisation bli och vara, som:
  • § 3.1.1 ansluter sig till föreningens ändamål:

  • § 3.1.2 bedriver verksamhet med syfte att förverkliga en eller flera allmännyttiga eller medlemsnyttiga idéer och definierar sin organisation som socialt inriktad

  • § 3.1.3 värnar om demokrati och mänskliga fri- och rättigheter

  • § 3.1.4 återinvesterar eventuella överskott i verksamheten

  • § 3.1.5 inte är en del av stat, region, landsting eller kommuner

  • § 3.1.6 betalar den fastställda årsavgiften

  • § 3.1.7 är en riksorganisation eller fristående* organisation.