Debatt: Det ideella engagemanget livsavgörande för vårt samhälle

9 december 2021

I samband med Internationella frivilligdagen och Frivilligveckan i december vill vi hylla alla som engagerar sig. Samtidigt hoppas vi att många fler vill ta chansen att bidra till ett mer medmänskligt samhälle, skriver Forums kanslichef Maria Alsander.

Den 5 december är det Internationella Frivilligdagen och runt om i världen hyllas alla de som lägger ner otaliga timmar på att engagera sig ideellt. Här finns personer som varje dag engagerar sig i alltifrån idrottsföreningar till läxhjälp, helt utan förväntningar på ekonomisk ersättning. Det är viktigt att synliggöra vilken betydelse deras engagemang har för vårt samhälle, så att det inte tas för givet.

Det ideella engagemanget i Sverige är unikt, varannan person är på något sätt engagerad i en organisation eller förening. Räknat i tid var det hela 735 miljoner timmar under 2019. Värdet av detta arbete uppskattades till 161 miljarder kronor, vilket skulle motsvara 3,2 procent av Sveriges BNP. Det är nästan lika mycket som detaljhandeln står för.

Engagemangets storlek blir tydligt när timmarna räknas, men dess betydelse ur ett socialt och folkhälsomässigt perspektiv går inte att översätta till kronor och ören. Många samhällsfunktioner och andra viktiga initiativ som vi ser som en självklarhet har sitt ursprung i det ideella. Bland annat barnavårdscentraler, ambulansen och fjällräddningen.

Allra tydligast blir vikten av det ideella engagemanget när vi ser till individen. Alla de personer som får stöd genom bland annat kvinnojourer och andra hjälporganisationer. Men också betydelsen för de personer som väljer att engagera sig som får uppleva gemenskap och att de bidrar till samhällsförändring.

Hela 91 procent av de som engagerar sig ideellt känner en meningsfullhet i livet, visar senaste Volontärbarometern. Möjligheten att engagera sig ideellt har även betydelse för vårt lokalsamhälle, det ökar tilliten och skapar en sammanhållning på orten.

Detta viktiga arbete kan bara fortsätta så länge människor väljer att engagera sig. Trots att många redan arbetar ideellt behövs det fler. Hälften av de föreningar och organisationer vars verksamhet bygger på ideellt arbete uppger att de behöver fler volontärer.

Många vill också engagera sig. I en helt ny undersökning som Sifo genomfört på uppdrag av oss svarar åtta av tio svenskar att de kan tänka sig att engagera sig ideellt.

I dag vill vi hylla alla som engagerar sig. Deras insatser förtjänar mer uppmärksamhet och får aldrig glömmas bort. Samtidigt hoppas vi att många fler vill ta chansen att engagera sig och på så sätt bidra till ett mer medmänskligt samhälle. Var med och gör skillnad.

Maria Alsander, kanslichef Volontärbyrån och Forum


Texten publicerades först under december månad 2021 i tidningarna Mitti, Smålandsposten, Skaraborgs Allehanda, Arbetarbladet, Gefle Dagblad, Värmlands Folkblad och Gotlands Allehanda.