publikationer
shapes

Våra publikationer

Forum har många böcker och publikationer om frågor som rör civilsamhället och det ideella engagemanget. Beställ här! Har du frågor om din beställning – mejla din fråga till oss på kansli@socialforum.se så hjälper vi dig! Publikationerna trycks vid beställning och skickas till dig via tjänsten Publit.

Senaste från Forum

shapes

Våra organisations i forum

Forum är en plattform där idéburna organisationer kan samlas och diskutera gemensamma frågor. Flera röster hörs alltid mer än en och för organisationerna är Forum en möjlighet att driva frågor på ett mer kraftfullt sätt.

27 Organisationer är medlemmar i forum

Nyheter om civilsamhället

shapes

Detta vill Forum

Forum är en plattform där idéburna organisationer kan samlas och diskutera gemensamma frågor. Flera röster hörs alltid mer än en och för organisationerna är Forum en möjlighet att driva frågor på ett mer kraftfullt sätt.

  • Civilsamhällets demokratiska bidrag är viktigare nu än någonsin
  • I ett inkluderande samhälle är civilsamhällets bidrag oersättligt
  • I partnerskap med idéburna organisationer löser vi samhällsutmaningar tillsammans

Våra verksamheter

För att ge det svenska civilsamhället bättre förutsättningar driver Forum flera verksamheter.

volo
jobb
morg