Forum: ”Djupt problematiskt när regeringen skär bort en halv miljard i stödet till studieförbunden”

19 september 2023

Studieförbunden i Sverige spelar en helt avgörande roll för sammanhållningen och den sociala tilliten i vårt land. Deras roll för kulturen, integrationen och demokratin – inte minst utanför våra storstadsområden – ska inte underskattas. Därför är det djupt beklagligt att regeringen nu väljer att minska stödet till studieförbunden med 500 mkr över tre år

Civilsamhällets organisationer är en omistlig del i vår demokrati. Det är ur ideella föreningar, trossamfund, intresseorganisationer, stiftelser och i studieförbunden som det moderna Sverige vuxit fram. En helt central roll i denna utveckling har folkbildningen spelat. Det handlar om studier i svenska, om kurser för den som inte gått klart grund- eller gymnasieskolan och om möteslokaler och stöd till svenskt föreningsliv. Att regeringen väljer att minska stödet till allt detta med motsvarande 30 % kommer med mycket stora konsekvenser.

”Forum ser mycket allvarligt på detta. Det är ett dråpslag mot det ideella Sverige och riskerar att skada allas vår gemensamma möjlighet att aktivt delta i och forma vår demokrati.”, säger Hannah Kroksson, ordförande, Forum.

Läs mer om beslutet här.