Forum: “Samtliga folkvalda måste stå upp för grundläggande rättigheter”

24 augusti 2023

Politisk retorik såväl som politiska beslut i en fungerande demokrati måste alltid utgå från likhets- och objektivitetsprincipen, och därmed aldrig diskriminera utifrån exempelvis etnicitet, kön, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller religiös tillhörighet. Den senaste tidens händelser och utspel i riksdag och regering oroar därför Forum. Nu är tiden för samtliga riksdagspartier att i ord och handling stå upp för allas grundläggande rättigheter och rättssäkerhet.

Under det senaste året har det offentliga samtalet radikaliserats i en för Forum mycket oroväckande riktning, där ansvaret faller tungt på förtroendevalda i både regering och riksdag. Det handlar dels om uttalanden och förslag som på olika sätt slår in kilar mellan olika grupper i vårt land, dels om ren och skär hatretorik.

Utvecklingen visar på en mycket allvarlig förskjutning som drabbar människors trygghet i vardagen, inte minst för minoriteter och då i synnerhet hbtqia+ och muslimer, menar Anton Alsander, sakkunnig, Forum. När till exempel justitieutskottets ordförande Richard Jomshof eller hans partikamrat Björn Söder sprider hatiska och misskrediterande budskap om minoriteter får det allvarliga konsekvenser för den enskilda människan, gruppen såväl som för vår demokrati. Här måste övriga riksdagsledamöter, och regeringen i synnerhet, klara av att markera. Och det tydligt.

“Vi kan inte ha en situation där vi tillåter förtroendevalda att konsekvent göra skillnad på människor i vare sig ord eller politisk handling, det är dags för samtliga folkvalda att stå upp för våra grundläggande rättigheter nu.”, säger Hannah Kroksson, ordförande, Forum – idéburna organisationer med social inriktning.