Forum m.fl.: ”Civilsamhället och välfärden är lösningen – stärk det förebyggande arbetet mot gängkriminaliteten”

10 november 2023

Femton organisationer inom civilsamhället – däribland Forum – vädjar till regeringen om väl genomtänkta åtgärder för att bekämpa ökande grov brottslighet och våld: ”En starkare samverkan och ett resurstillskott behövs för att vända den eskalerande samhällskrisen”, heter det i skrivelsen till regeringen som nu publicerats på altinget.se.

”En fungerande myndighetsutövning behöver samverka nära våra organisationer för att öka måluppfyllelsen. Vi som undertecknar denna skrivelse står beredda att växla upp detta arbete i formaliserade samarbeten med det offentliga, men då krävs att myndigheter får ett utökat och tydliggjort mandat, samtidigt som kommuner och regioner i samverkan med våra många medlemmar ute i landet ges rätt resurser.

Under coronapandemin kunde vi på kort tid kraftsamla för miljarder kronor för att skydda och trygga Sverige. Vi som undertecknar denna skrivelse tror att det är hög tid att bemöta också denna extraordinära kris med samma kraft, där extra resurser är nödvändiga och där alla behöver göra allt de kan för att vända utvecklingen.

Civilsamhällets organisationer och den sociala ekonomin har gång på gång visat handlingskraft i kristider: pandemin 2020–2022 och flyktingkrisen 2015 är två exempel i modern tid. Vi och våra medlemmar står beredda, men för verklig effekt krävs att det offentliga gör sin del – skyndsamt, samordnat och på bred front.”

Läs hela skrivelsen på altinget.se.

Skrivelsen har undertecknats av representanter för 15 organisationer inom civilsamhället:

Hannah Kroksson: Ordförande, Forum – idéburna organisationer med social inriktning

Klara Rapp: T.f generalsekreterare, Famna

Petter Skogar: VD, Fremia

Charlotte Rydh: Generalsekreterare Giva Sverige

Noura Berrouba: Ordförande, LSU – Sveriges barn- och ungdomsorganisationer

Clara Berglund: Generalsekreterare, Sveriges Kvinnoorganisationer

Sofia Camnerin: Generalsekreterare, Sveriges Kristna Råd (SKR)

Ulrica Persson: Ordförande, Skoopi – de arbetsintegrerande sociala företagens intresseorganisation

Anna Livion Ingvarsson: Verksamhetschef, Ideell Kulturallians

Conny Allaskog: Ordförande, Nationell samverkan för psykisk hälsa

Gordon Hahn: Ordförande, Coompanion Sverige

Hulya Gursac Sinemli: Ordförande Samarbetsorgan för etniska organisationer i Sverige

David Samuelsson: Ordförande, Civilsamhällets organisationer i samverkan

Kjell Westerlund: Ordförande, Samarbete för människor i sorg

Inger Ekrem: Ordförande, Fritidsodlingens riksorganisation