Det betyder budgetdramatiken för civilsamhället

25 november 2021

Delegationen mot segregation läggs ner, höjd beloppsgräns för avdrag på gåvor och extra medel för att motverka ensamhet. Det är några av posterna i M, KD och SD:s gemensamma budgetförslag som sätter ramarna för den svenska regeringens politik under 2022 och som berör civilsamhället i direkt mening.

Efter gårdagens budgetomröstning stod det klart att M, KD och SD:s reviderade förslag för 2022 vann omröstningen. Det gjorde att Miljöpartiet väljer att lämna regeringen, något som i sin tur fick den nyvalda statsministern Magdalena Andersson (S) att be om entledigande bara sju timmar efter att hon valts. I väntan på en ny statsministeromröstning har Forum analyserat hur den beslutade budgeten skiljer ut sig från regeringens i civilsamhällespolitiken.

I konkreta termer handlar det inte om en helt ny budget, då det endast är de reformer som Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna gemensamt kommit överens om som ingår i den reviderade budgeten. Av de 74 miljarder som regeringen ville satsa i sin budget är det drygt 20 miljarder som omfördelats av partierna. Det innebär att de flesta av de förslag som fanns i regeringens budgetförslag, som ökade medel till kvinnojourer och barnrätts- och friluftsorganisationer, fortfarande ligger kvar i den budget som klubbats.

M, KD och SD:s förändringar i urval:

  • Höjd beloppsgräns för avdrag på gåvor

En höjd beloppsgräns för avdragsgilla gåvor från 6 000 kr till 12 000 kr vilket innebär att skattereduktionen som mest kan uppgå till 3 000 kronor (25 %). Detta försvagar enligt beräkningar de offentliga finanserna med 12 miljoner kronor 2022, 13 miljoner kronor 2023 och 14 miljoner kronor 2024.

  • Ökat stöd till Scouterna

För att fler barn och ungdomar ska få tillgång till friluftsaktiviteter genom Scouterna vill partierna förstärka stödet till organisationen med 20 miljoner kronor 2022 – 2024.

  • Ökat stöd till civilsamhället för att bryta äldres ensamhet

25 miljoner kronor per år till föreningar och organisationer vars verksamhet syftar till att bryta äldres ofrivilliga ensamhet och isolering.

  • Myndigheten Delegationen mot segregation avskaffas från och med 2023

I budgeten ingår en nedläggning av Delegationen mot segregation, som har till uppdrag att främja samverkan, bygga och sprida kunskap och ge ekonomiskt stöd, så att insatserna mot segregation får bättre effekt. När myndigheten senast hotades av nedläggning var det många civilsamhällesaktörer som protesterade.

  • Öronmärkning av biståndsmedel

En miljard kronor av biståndsmedel öronmärks för återuppbyggnad av krigshärjade länder för att möjliggöra för människor att åter bo och leva i trygga samhällen och bidra till dess tillväxt.