Kritik mot nedläggning av Myndigheten mot segregation (DELMOS)

10 januari 2019
I den uppmärksammade budget för 2019 som riksdagen beslutade om innan jul finns en rad politiska förändringar. En av dessa är att myndigheten Delegationen mot segregation (DELMOS) ska läggas ned. Flera aktörer, offentliga såväl som civilsamhällesorganisationer, reser nu kritik mot beslutet.

Den nya myndigheten Delegationen mot segregation har till uppdrag att främja samverkan, bygga och sprida kunskap och ge ekonomiskt stöd, så att insatserna mot segregation får bättre effekt. Det långsiktiga målet för myndigheten är att förbättra situationen i socioekonomiskt utsatta områden och motverka strukturella orsaker till segregation. Några av de aktörer som fått bidrag från myndigheten, och som nu reser stark kritik mot beslutet, är Norrköping Tillsammans/IF Sylvia och Assyriska IF. Tillsammans står de bland annat bakom Nattfotbollen i stadsdelarna Marielund och Hageby.Pelle Holm, Ordförande för Norrköping Tillsammans, reagerar starkt mot planerna:

”Jag och civilsamhället som lagt ner ideell kraft på det här känner oss lurade”, säger Pelle Holm till tidningen Folkbladet (2019-01-09).

”Alla partier pratade innan valet om hur viktigt det är med brottsbekämpning, integration och skola. Så kommer några partier i en situation där vi inte har en regering och lägger en egen budget som blir framröstad men man pratar bara om sänkta skatter och inte om att man lägger ner myndigheter och drar ner på just de här viktiga områdena”, fortsätter han.

En annan aktör som upprörs av nedläggningsplanerna är Hyresgästföreningen, vars förbundschef Jonas Nygren, var med och startade myndigheten. Han beklagar nedläggningen av flera skäl. Enligt Jonas är risken att vi upprepar samma sak fler gånger vilket i praktiken skulle leda till ökade kostnader:

”Jag tycker det är väldigt synd. Deras arbete har redan skapat mycket engagemang. Det är bättre om kunskapen om hur man jobbar mot segregation samlas på en myndighet. Nu riskerar vi att samma sak görs fler gånger. Det kommer i praktiken leda till en fördyring”, säger Jonas Nygren i Hem och hyra (2018-12-21).  

För Forums del ser vi hur hanteringen av myndigheten påverkar civilsamhällets möjligheter att arbeta mot segregation negativt. I relationen mellan det offentliga och civilsamhällets organisationer är långsiktighet en nyckel och kontinuitet en förutsättning för lyckosamma insatser. Göran Petterson, generalsekreterare, Forum hänvisar till den nationella överenskommelsen som togs fram 2008 och som bygger på sex principer som grund för samverkan.

”För att samverkan ska fungera är tre centrala principer för civilsamhällets organisationer långsiktighet, dialog och transparens. Att med så kort varsel avveckla en redan påbörjad satsning där flera organisationer och kommuner i skrivande stund har ett etablerat arbete är anmärkningsvärt.”, säger Göran Pettersson, Forum.

Under 2018 har myndigheten Delegationen mot segregation (DELMOS) totalt delat ut omkring 45 miljoner kronor i statsbidrag till ideella föreningar, kommuner och landsting. Totalt har 54 kommuner och landsting och 96 föreningar/stiftelser beviljats bidrag.

Länkar

https://www.folkbladet.se/nyheter/norrkoping/integrations-projekt-i-fara-om5670169.aspx

https://www.hemhyra.se/nyheter/delegationen-mot-segregation-laggs-ner/