Webbinarium: Civilsamhället och Agenda 2030

karta-globala-malen-logo-och-ik

Civilsamhället för en hållbar framtid

Välkommen till ett digitalt seminarium om hur civilsamhället bidrar till social hållbarhet

8 september 08.30-09.30 

Den frivilliga granskning av Sveriges genomförande av Agenda 2030 som regeringen gjort beskriver civilsamhället som innovatörer, kunskapsförmedlare och pådrivare. Den lyfter också aspekter kring samarbetet med civilsamhället för genomförandet av Agenda 2030, liksom fördelen med att föra dialog med paraplyorganisationer. För att växla upp arbetet med att uppnå de globala målen är det viktigare än någonsin att civilsamhället bereds ännu större plats att kunna bidra till en hållbar utveckling som minskar ojämlikhet och fattigdom. Det menar Forum i sin spotlight-rapport om den sociala dimensionen av Sveriges genomförande av Agenda 2030.

Läs mer och ladda ner rapporten här.

I juli deltog Forum med representanter från tre av våra medlemsorganisationer i Sveriges officiella delegation till FNs högnivåmöte om Agenda 2030. 

Under detta seminarium presenterar vi våra slutsatser från rapporten och reflekterar kring högnivåmötet – vad tar vi med oss och hur kan civilsamhället bli mer delaktiga och synliga i Agenda 2030-arbetet?

Medverkande: Emilie Weiderud (policyrådgivare Svenska kyrkan och huvudförfattare av rapporten), Maik Dünnbier (IOGT-NTO-rörelsens representant i delegationen till HLPF), Karin Zilliacus, policysamordnare CONCORD Sverige, Hanna Zetterberg, utredningssekreterare Nationell samordnare för Agenda 2030 samt Anton Alsander, sakkunnig Forum.

Varmt välkommen!

Anmäl dig här: