Civilsamhällets bidrag till social hållbarhet – Forum lanserar spotlight-rapport om Sveriges genomförande av Agenda 2030

1 juli 2021

Den frivilliga granskning av Sveriges genomförande av Agenda 2030 som regeringen gjort beskriver civilsamhället som innovatörer, kunskapsförmedlare och pådrivare. Den lyfter också aspekter kring samarbetet med civilsamhället för genomförandet av Agenda 2030, liksom fördelen med att föra dialog med paraplyorganisationer. För att växla upp arbetet med att uppnå de globala målen är det viktigare än någonsin att civilsamhället bereds ännu större plats att kunna bidra till en hållbar utveckling som minskar ojämlikhet och fattigdom. Det menar Forum i sin spotlight-rapport om den sociala dimensionen av Sveriges genomförande av Agenda 2030.

 

–Forums medlemsorganisationer har en lång erfarenhet som innovatörer och röstbärare i syfte att uppnå social hållbarhet. I civilsamhället motverkar vi intolerans och främjar tilliten och gemenskapen. Att regering och riksdag inser och tillvaratar kraften i det svenska civilsamhället kommer att bli direkt avgörande för om Sverige ska nå de globala målen, och det är i samverkan med den idéburna sektorn som verklig förändring kan ske, i lokalsamhället såväl som globalt, säger Maria Alsander, kanslichef på Forum.

Forum lyfter i spotlight-rapporten hur Forums medlemmar och andra organisationer utgör en grundbult och en förutsättning för arbetet för att uppnå de globala målen. Rapporten understryker att det är av yttersta vikt att civilsamhällets perspektiv involveras i framtida analyser, utredningar och bedömningar som görs i arbetet med den sociala dimensionen i genomförandet av Agenda 2030. Dessutom listar rapporten konkreta rekommendationer till regeringen för att minska fattigdom och ojämlikhet och öka samverkan och partnerskap mellan sektorer. Exempel på rekommendationer är att regeringen tar fram en nationell hemlöshetsstrategi, ökar stödet till civilsamhällets organisationer genom myndigheten Delegation om segregation (DELMOS) och skapar bättre förutsättningar för Idéburet offentligt partnerskap.

Emilie Weiderud, policyrådgivare på Forums medlemsorganisation Svenska kyrkan, har varit huvudredaktör för rapporten:

–Agendans tre dimensioner – den ekologiska, den ekonomiska och den sociala – hänger ihop, men den sociala får ofta inte samma utrymme. Eftersom Forums medlemmar främst verkar inom den sociala dimensionen ville vi belysa den specifikt, vilket är extra viktigt i och med att vi ser att människors utsatthet ökat som en konsekvens av pandemin. Agenda 2030 är vår gemensamma agenda och det är viktigt att civilsamhället, som redan gör så mycket för den gemensamma hållbara utvecklingen också synliggörs fullt ut och får bättre förutsättningar att göra ännu mer.

Ladda ner rapporten här.

Ladda ner ensidig sammanfattning här.

Forum deltar med representanter från Svenska kyrkan, IOGT-NTO och Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner i Sveriges officiella delegation till FNs högnivåmöte om Agenda 2030 som börjar den 6 juli.

Morgonforum 8 september om civilsamhället och Agenda 2030

Den 8 september arrangerade Forum ett seminarium där vi presenterade våra slutsatser från rapporten och reflekterade kring hur civilsamhället kan bli mer delaktiga och synliga i Agenda 2030-arbetet.

Medverkande: Emilie Weiderud, policyrådgivare Svenska kyrkan och huvudförfattare av rapporten; Maik Dünnbier, IOGT-NTO-rörelsens representant i delegationen till HLPF; Karin Zilliacus, policysamordnare CONCORD Sverige; Hanna Zetterberg, utredningssekreterare Nationell samordnare för Agenda 2030; samt Anton Alsander, sakkunnig Forum.

Länk: https://youtu.be/EnrTRKDIaas