Handlingar till Forums representantskap

7 april 2022

Här hittar du alla handlingar till Forums representantskap. Representantskapet hålls på Sensus Möte på Klara Södra Kyrkogata 1 i Stockholm den 19 maj kl.15.00-17.00 med efterföljande mingel. Har din medlemsorganisation inte anmält sig än, gör det här. Varmt välkommen!  

Föredragningslista

5a Forums verksamhetsberättelse 2020

5b Forums årsredovisning 2020

5c Forums verksamhetsberättelse 2021

5d Forums årsredovisning 2021

7a Vägen framåt för Forum

7b Proposition revidering av verksamhetsinriktning 2021-2024

7c Proposition Arbetsgrupp

9 Förslag medlemsavgifter

10 Valberedningens förslag