Handlingar till Forums representantskap 2024

25 mars 2024

Här hittar du alla handlingar till Forums representantskap. Representantskapet kommer att äga rum i Stockholm den 6 maj kl. 13.00-17.00. Har din medlemsorganisation inte anmält sig än, gör det här. Varmt välkommen!

Handlingar

Föredragningslista

5a Verksamhetsberättelse 2022

5b Årsredovisning 2022

5c Revisorernas rapport 2022 

5d Verksamhetsberättelse 2023

5e Årsredovisning 2023 

5f Revisorernas rapport 2023

8 Förslag verksamhetsinriktning 2024 – 2028

9 Förslag medlemsavgifter

9a Policy Hantering av medlemsavgifter

10 Valberedningens förslag


Datum: 6 maj
Tid: 
13.00-17.00 
Plats:
 Krukmakargatan 21 i Stockholm.
Vem: Varje medlemsorganisation skickar minst en representant. Observera att detta inte kan vara en person som nu sitter i Forums styrelse p.g.a. reglerna om ansvarsfrihet.

Anmälan: Anmäl dig här.