Forum m.fl.: ”Civilsamhället såg tidigt under pandemin de ökade behoven”

23 februari 2022

Utsatta människor med behov av stöd drabbades hårt av coronapandemin, och det var till civilsamhällets organisationer många kom för stöd, i ännu större utsträckning än vanligt. Samtidigt som ekonomin försämrades för många organisationer, upplevde de ett ökat behov av insatser och aktiviteter för sina målgrupper. Det visar den rapport som Forum, Fremia, Famna och Giva Sverige tagit fram för att följa upp hur civilsamhällets organisationer påverkats av pandemin.

Coronapandemin innebar svåra prövningar för civilsamhällets organisationer, både för de målgrupper de verkar för och för organisationerna själva. Samtidigt som behoven av sociala insatser ökade, upplevde många organisationer det svårt att ta del av de stöd som regeringen tog fram. Rapporten pekar exempelvis på att stöden inte var anpassade efter civilsamhällets logik och förutsättningar, och att det ofta var svårt för organisationer att veta hur de kunde ta del av dem. Ett annat exempel är att många ideellt engagerade plötsligt själva befann sig i riskgrupp och organisationerna behövde nyrekrytera tusentals volontärer till sina verksamheter.

Förutom en bild av hur socialt inriktade organisationer, trossamfund, idéburna välfärdsaktörer och andra civilsamhällesorganisationer har drabbats innehåller rapporten förslag på hur beslutsfattare kan säkerställa att civilsamhället får bättre förutsättningar att arbeta för att lösa samhällsutmaningar, inte minst inom hållbarhet, välfärd och demokrati. Det handlar exempelvis om att anpassa stöd i kristid även till civilsamhällets logik. På lång sikt behövs en ökad möjlighet till förutsägbarhet i planeringen av civilsamhällets verksamheter, exempelvis genom utvidgad kärnfinansiering.

”Sverige har en kvarts miljon föreningar och fler än fyra miljoner ideellt engagerade människor som i mycket stor utsträckning bidrar till vår demokrati och välfärd. Nu är det viktigt att regeringen agerar för att framöver säkerställa goda förutsättningar för Forums medlemsorganisationer och alla andra civilsamhällesaktörer som varje dag gör skillnad i vårt samhälle”, säger Maria Alsander, generalsekreterare Forum – idéburna organisationer med social inriktning.

Läs mer och ta del av rapporten här.