Välkommen på webbinarium om civilsamhällets förändringskraft 13 dec

9 december 2023

Civilsamhällets förmåga att övervinna samhällsproblem och förändra är väldokumenterad. Men hur kan samhället genom samverkan med ideella organisationer bättre tillvarata denna förmåga? Välkommen till ett digitalt seminarium om nyskapande, kreativitet och organisering i en tid av sociala utmaningar. 

När människor gemensamt organiserar sig utifrån en idé har grunden lagts för verklig samhällsförändring. I civilsamhället finns oräkneliga exempel på nya verksamheter som genom historien stärkt och utvecklat vår samhällsgemenskap, välfärd och demokrati. Genom demokratisering av viktiga samhällsfunktioner och skapandet av nya välfärdslösningar har folkrörelser, trossamfund och ungdoms- och minoritetsorganisationer såväl som idrotts- och fritidsorganisationer brutit ny och viktig mark.

Många av de utmaningar, inte minst i välfärden och demokratin, som Sverige stått inför historiskt har bearbetats och övervunnits genom människors engagemang i idéburna organisationer. Hemtjänst, allmän och lika rösträtt, ambulans och barnhospice har alla sitt ursprung i det civila samhällets organisationer.

Särskilt tydligt blir detta i tider av kris, då civilsamhällets bidrag accentueras. Med den pågående inflationen, minskade resurser till kommuner och regioner och social utsatthet står vi inför nya utmaningar. Under detta webbinarium tar vi oss därför an frågan om vad som krävs för att civilsamhällets fulla potential ska kunna tas tillvara. Hur kan exempelvis formerna för samverkan och finansiering förbättras? I samband med seminariet deltar vinnaren av Årets initiativ 2023.

Tid: 13 december 08.00 – 09.00

Plats: Digitalt.

Medverkande: Malin Lindberg (Luleå Tekniska Universitet); Fatema Vanat (Stockholms Stadsmission); Julia Skånberg (Passalen, vinnaren av Årets initiativ 2023) och Anna Loberg (Enhetschef, Förvaltningen arbetsmarknad- och vuxenutbildning i Göteborgs Stad); Samuel Somo (NBV); samt Hedvig Wiezell (Folkets Husby) . Samtalet modereras av Anton Alsander (Sakkunnig, Forum).

Anmälan: https://webbinarium13dec.confetti.events/signup