”Vi ser varandra och hjälper dem som har det jobbigt”

13 april 2022

Nätverk och kunskapshöjning är två av de viktigaste delarna i att samverka med andra. Det menar Kerstin Eriksson, ordförande för Forums nyaste medlemsorganisation LP-vännernas kamratförening. Föreningens syfte är att stödja dem som tagit sig ur ett missbruk att leva ett drogfritt liv.

LP-vännernas kamratförening har funnits sedan 2006 och ett 50-tal frivilliga och åtta anställda bedriver i dag verksamhet på 10 platser i Sverige. Föreningen samverkar mycket med andra med liknande syfte och verksamhet, som Forum-medlemmarna Hela Människan och LP-verksamhetens ideella riksförening.

”Min långa civilsamhälleserfarenhet har lärt mig värdet av att samverka med andra. LP-vännernas kamratförening vill växa och utvecklas och då blir det ännu viktigare att nätverka och lära av andra. Att vara med i Forum är kunskapshöjande och vi får på ett helt annat sätt ta del av den senaste utvecklingen. Dessutom ser vi det som en möjlighet att synliggöra vår egen verksamhet i takt med att vi växer och blir en allt mer etablerad aktör”, säger Kerstin Eriksson.

Just nu befinner sig LP-vännernas kamratförening i en utvecklingsfas, bland annat kring boende. Som enda aktör i Sverige arbetar föreningen med Oxford House-modellen. Modellen, som är välbeprövad i USA, är en boendeform där de boende under nolltolerans mot alkohol och droger själva lär sig att hantera driften och ekonomin av boendet, allt i syfte att kunna klara sig själva.

Kerstin Eriksson berättar att pandemin drabbade föreningen hårt, i och med att den allra mesta av verksamheten går ut på att mötas. De ställde om till utomhusaktiviteter och jobbade mycket med sociala medier. Dessutom utvecklade de ett kamratstödjande arbete med mindre grupper, något som fungerade så väl att de kommer att fortsätta med det även efter pandemin.

”Tack vare alla frivilliga som engagerar sig så kan vi ha de mindre grupperna på fler orter. Det gör att människor inte behöver resa lika långt för att kunna vara en del av vår gemenskap – det är inte minst viktigt nu med stigande bensinpriser. Gemenskapen är viktig för dem som har en tung ryggsäck med sig från livet, vi ser varandra och hjälper dem som har det jobbigt.”