Välkomna satsningar på infrastrukturen för det ideella engagemanget

3 april 2024

Regeringen avsätter 20 miljoner kronor årligen i ett permanent stöd för att stödja volontär­samordning. Syftet är att stärka infrastrukturen och därigenom öka möjligheterna för personer att engagera sig i ideell verksamhet och att underlätta för organisationer att kunna rekrytera nya volontärer. En efterlängtad satsning som välkomnas av Forum. 

Att det ideella engagemanget inte kostar någonting har länge varit en dyrköpt myt. Forum har under decennier påtalat det faktum att rekrytering, utbildning och samordning av frivilliga krafter kräver både tid och resurser. Därför är vi mycket glada att regeringen äntligen hörsammat behovet och nu avsätter särskilda medel för arbetet med just själva infrastrukturen för det ideella engagemanget.

”Engagemang i civilsamhället formar oss som personer, våra sammanhang och möjlighet att påverka vår omvärld. Det är när vi får ta ansvar och bli sedda som vi växer som individer och samhället byggs starkare. Den här satsningen möjliggör bakgrundsarbetet som krävs för att nå ut till fler som söker uppdrag och gemenskap”, säger Hannah Kroksson, ordförande, Forum.

Förhoppningen är också att Forums verksamhet Volontärbyrån, som sedan 2002 knutit ihop människor med föreningar, ska kunna utvecklas väsentligt framåt.

”Sedan drygt 20 år verkar Volontärbyrån för att det ska vara enklare att engagera sig ideellt, och vi ser en stor potential att skala upp för att stödja fler organisationer i att nå ut till och inkludera fler i engagemang. På så sätt kan vi underlätta för ännu fler att engagera sig ideellt i Sverige”, säger Anna Snell, verksamhetsledare, Volontärbyrån.

I och med beskedet har flera röster påtalat dubbelheten i att regeringspartierna prioriterar detta samtidigt som de kraftigt minskat eller helt valt att ta bort flera bidrag till civilsamhället, däribland till etniska organisationer och konsumentorganisationer. Forum med flera har också markerat mot dessa nedskärningar och dess konsekvenser.

”Att den sittande regeringens politik slagit hårt mot det ideella Sverige är ingen hemlighet. Det finansiella utrymmet för organisationer är satt under press och logikerna bakom vissa bidrag är i gungning vilket skapar stor osäkerhet. När dialogen brister blir detta särskilt kännbart. Vi är trots ett generellt utmanande läge mycket glada att en efterlängtad förordning äntligen är på plats.” avslutar Hannah Kroksson.

Mer om den nya förordningen

Den nya förordningen träder i kraft den 16 april 2024 och bidrag får lämnas för verksamhet som avser samordning av förmedling av uppdrag mellan personer som vill engagera sig ideellt och organisationer som har behov av och kan förvalta detta engagemang. Uppdraget att förvalta bidraget ges till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF).