Utbildning om klimatomställningens sociala dimension

18 augusti 2021

Inom ramen för EU-projektet ”Snapshots from the Borders” arrangeras i höst en utbildning om hur vi kan säkerställa en socialt hållbar klimatomställning. Under utbildningen får du möjlighet att delta i workshops och föreläsningar på fyra övergripande teman: 1) Klimatförändringar, migration och omställningen till målen i Agenda 2030; 2) Verktyg för social inkludering i omställningen; 3) Europeiska regionala och lokala aktörer som förändringsmotorer; samt 4) Företag som motorer för social och miljömässig förändring.

 

Tid: 10, 17, 24 september (Digitalt), samt 3-5 oktober på plats i Lampedusa, Italien.

Plats: Digitalt och på plats i Lampedusa, Italien.

Kostnad: 200 euro per deltagare.

Anmälan: https://www.migrationschool.eu/registration/

 

BORDERS