”Tillsammans kan vi göra skillnad för fler”

24 mars 2021
Ett kunskapsutbyte och att kunna driva frågor tillsammans för att skapa bättre förutsättningar för människor. Det är några av de saker som Forums nyaste medlem, Föreningen FVO, vill få genom sitt medlemskap i Forum.”

Vi möter så många utmaningar, inte minst nu under pandemin, där vi vill samverka med fler organisationer för att kunna göra skillnad för människor i utsatta situationer,” säger Linn Eriksson, verksamhetschef för Föreningen FVO.

Föreningen grundades 1889 och erbjuder hjälp- och rådgivningsverksamt för behövande privatpersoner med låg inkomst, exempelvis till ensamstående föräldrar, långtidssjuka eller ålderspensionärer. FVO utvecklar just nu sin verksamhet för att kunna bidra med mer kunskap och rådgivning om privatekonomi, med målet att hjälpa fler att komma ur sin ekonomiska utsatthet.

”Vi fördelar stiftelsemedel till människor i utsatthet och ser nu att allt fler söker bidrag via oss, vi ser en större desperation. Vi möter också en ny grupp sökande, exempelvis småföretagare och kulturarbetare, som drabbats av inkomstbortfall och hamnat mellan stolarna eftersom a-kassorna haft så lång handläggningstid. Samtidigt har utdelningsstoppet i aktiebolag gjort att stiftelsemedlen minskat, så vi har mindre pengar att fördela till fler människor.”

En annan fråga som är aktuell för FVO är att påverka den fria prissättningen av tandvård, vilken gör att priserna kan variera oerhört mycket mellan olika kliniker. Det är många som inte känner till att det finns referenspriser och det drabbar särskilt människor med tuff ekonomi – många vänder sig till FVO för att få hjälp med tandvårdskostnader. Här hoppas Linn Eriksson att fler organisationer kan trycka på om en förändring genom den nya tandvårdsreformen.

”När FVO grundades var ambitionen att samverka med andra organisationer. Vi vill fortsätta i den andan och genom Forum kunna komma i kontakt med andra i civilsamhället som vill driva samma frågor som vi. Vi vill vara med och belysa de problem vi möter i vardagen. Då kan vi bidra ännu mer till att förändra förutsättningarna för de som hamnat i en utsatt livssituation. Det känns viktigt, särskilt för oss som liten organisation, att vara en del av något större. Vi är starkare tillsammans.”

Läs mer om Föreningen FVO här.