#DeOhördaRösterna – Till försvar för det demokratiska utrymmet

26 juni 2023

Forskning visar att det demokratiska utrymmet i världen minskar. För att vända utvecklingen behöver vi därför bli fler som står upp för det öppna, demokratiska samhället. Under Almedalsveckan 2023 manifesterar vi detta på Donners plats, genom kampanjen #DeOhördaRösterna.  

I en omvärld där det demokratiska utrymmet krymper steg för steg för organisationer och engagerade blir det särskilt viktigt att uppmärksamma alla de människor, organisationer och sammanhang som av olika anledning inte kan, har möjlighet eller vågar göra sina röster hörda i Almedalen. Det handlar i synnerhet om hot och hat mot ideellt engagerade och om ett ökat politiskt misstänkliggörande, men också om en utveckling mot ökad kontroll och styrning av det ideella engagemanget som försämrar de ekonomiska förutsättningarna.

Antalet länder i världen som just nu upplever demokratiska bakslag, så kallad autokratisering, har stigit kraftigt – från 13 till 42 länder mellan åren 2002 och 2022 enligt forskningsinstitutet V-Dem. Det som generellt sätter i gång autokratisering i ett land är när auktoritära politiska rörelser får direkt inflytande på regeringspolitiken, där de nedmonterar de demokratiska institutionerna: fria medier, civilsamhälle, oberoende organisationer och rättsväsende. När detta väl inletts nedmonteras i de allra flesta fall även demokratin. Att tro att Sverige på något sätt skulle vara immunt mot detta är naivt.

På Donners plats låter vi därför tystnaden tala mellan klockan 16.00 – 17.00 den 29 juni. Vi gör det genom att upplåta vår talartid till reflektion, med en uppmaning till organisationer, företag och privatpersoner om att engagera sig.

Vad gör vi för att vända utvecklingen?

Vi på Forum har under en längre tid arbetat för att ge föreningsaktiva, organisationer och andra aktörer verktyg för att kunna bemöta antidemokratiska uttryck, stärka sin demokratiska kultur och hantera hot och hat. Genom att stärka engagemanget i civilsamhället kan vi kräva förändring lokalt, regionalt och nationellt.

Exempel på vad du och din organisation kan göra:

1. Ta ställning för demokrati, öppenhet och inkludering
Höj rösten och opinionsbilda för demokrati och mänskliga rättigheter. Kräv av regering och riksdag att grundläggande fri- och rättigheter utvecklas, inte avvecklas. Ett av många sätt att göra detta på är initiativet ”Backa Demokratin” från Civil Rights Defenders. Ett annat är genom Amnestys arbete för att sätta press på de som kränker mänskliga rättigheter.

2. Mobilisera, bygg nätverk och öka kunskapen
Engagera fler i arbetet och utveckla samarbetet med andra organisationer och öka kunskapen om hur du och/eller din organisation kan skala upp arbetet. Det behövs fler starka allianser och nätverk. Som privatperson kan du till exempel genom Volontärbyrån engagera dig i en ideell förening, organisation eller trossamfund, och som organisation kan ni ta hjälp av spjutspetsorganisationer för att öka kunskapen om att bemöta antidemokratiska åsikter och rörelser, till exempel EXPO, Agera Värmland, Flamman ungdomarnas hus eller Fryshuset. Ni kan också hitta samverkan med andra, genom till exempel Forum.

3. Visa solidaritet med utsatta individer, sammanhang och föreningar
Stå upp för de individer och sammanhang som idag utsätts för kränkningar, hot och hat. I synnerhet utsatta är etniska och religiösa minoriteter, rasifierade, HBTQI-organisationer och kvinnorörelsen, men utvecklingen drabbar fler än så. Även studieförbund, sociala organisationer och biståndsaktörer möter idag ett allt hårdare klimat. Som privatperson kan du reflektera över din egen position, ta tillvara på din närvaro i olika sammanhang (i hemmet, på arbetet och fritiden) och ta varje tillfälle att säga ifrån när en gräns passeras. Som organisation uppmuntrar vi er till kroka arm med andra organisationer som drabbas, och istället för att konkurrera om utrymmet samarbeta.

Bara tillsammans bygger vi det demokratiska utrymmet och säkerställer att alla röster hörs.

För frågor, vänligen kontakta Anton Alsander, Sakkunnig, Forum

anton.alsander@socialforum.se