Sveriges Unga Muslimer (SUM) får förnyad prövning

1 februari 2019

I domen går förvaltningsrätten igenom de anklagelser om odemokratisk verksamhet som MUCF framfört mot SUM. Genomgången visar att den sakliga grunden i MUCFs underlag varit oklar. Därför sammanfattar Förvaltningsrätten sin dom såhär: ”MUCF:s beslut ska alltså upphävas med förklaringen att SUM ska anses vara en förening som i sin verksamhet respekterar demokratins idéer”.

Att Förvaltningsrätten väljer att återförvisa ärendet till MUCF för förnyad bedömning, är som Forum tolkar det, ett utslag av att det inte finns så många alternativ till att göra just så. När nu MUCF ska pröva ärendet igen har myndigheten, anser vi, ett stort ansvar för att det nya beslutet grundas på en utredning som genomförs på ett sätt som borgar för saklighet och trovärdighet. Att anlita en journalist som har en tydlig agenda i frågan för att ta fram underlag är inte en arbetsmetod som vi menar hör hemma i svensk förvaltningstradition. Förvaltningsrätten påpekade att de underlag som MUCF använt sig av i det första beslutet ”innehöll direkta felaktigheter” och man skriver nu: ”Även i nu aktuellt beslut används källmaterial vars ursprung kan ifrågasättas”.

En springande punkt i hela frågan om hur gränserna för vad som är demokratiska verksamheter dit statliga bidrag kan ges, är hur fakta tolkas. Hur etableras det som kallas kunskap och fakta? Hur säkerställs att de förhållanden som finns i en beskyllning är sanna? Vi kan skriva hur tydliga demokrativillkor som helst, men det har mindre betydelse om inte handläggningen sköts bra.

 

Tidigare har vi skrivit om MUCF pekar ut organisation som odemokratisk – utan bevis samt ”Att förvaltningsrätten gav SUM rätt är en seger för demokratin”.