Sök civilsamhällets uppsatsstipendium 2016

13 mars 2015
Skriver du uppsats om det civila samhällets roll i välfärden? Då ska du söka Civilsamhällesstipendiet.

”Det känns stort att ha fått Civilsamhällesstipendiet. Det är en bekräftelse på att vi har gjort något bra och att det var värt allt slit”
Erica Åberg, en av stipendiaterna 2015

Nu har du som skriver kandidat- eller masteruppsats i något ämne som berör det civila samhället chansen att få din uppsats publicerad som en bok och ett stipendium på 10 000 kronor.

Uppsatsen kan vara en internationell jämförelse, en fältstudie, en diskursanalys eller något helt annat. Din uppsats kan också beröra flera olika teman, det viktigaste är att du på något vis undersöker det civila samhället i välfärden i bred bemärkelse.

Stipendiet delas ut gemensamt av organisationerna Forum – idéburna organisationer med social inriktning, FamnaLSU, och IDEELL ARENA

Processen för att utse stipendiaten består av två urvalsprocesser. Först kommer en jury med representanter från Famna, Forum, LSU och IDEELL ARENA att välja ut vilka uppsatser som går vidare till den akademiska juryn, som i sin tur utser stipendiaten.

Årets akademiska jury består av: 

Filip Wijkström, docent vid Center for Management and Organization, Handelshögskolan, samt gästprofessor i företagsekonomi vid Stockholms universitet.

Håkan Johansson, professor i socialt arbete vid Socialhögskolan, Lunds universitet.

Lars Svedberg, professor och forskningsledare för Avdelningen för forskning om det civila samhället, Ersta-Sköndal högskola.

Martha Middlemiss Lé Mon, projektkoordinator vid Uppsala universitet Innovation (UU Innovation), föreståndare vid Centrum för forskning om religion och samhälle (CRS), samt forskare vid Teologiska institutionen, Uppsala universitet.

Ulla-Carin Hedin, docent socialt arbete vid Göteborgs Universitet.  

Information om hur du skickar in ditt bidrag samt deadline kommer inom kort!

Läs mer

Här kan du läsa om kriterierna du behöver uppfylla för att ansöka om stipendiet.

Läs om historiken kring stipendiet.

Stipendiat 2014/15 var: Jelena Jovanovic och Erica Åberg för uppsatsen Caught between ”Two Worlds”: Using commercial activities to pursue a social mission – contending by nature or compatible in practice? A case study of Stockholms Stadsmission SecondHand

Läs också vår intervju med Jelena och Erica

Stipendiat 2013 var: Henrik Karlsson för uppsatsen: Samverkan eller korporatism? – En intervjustudie över intresseorganisationers utbyte med svensk förvaltning, Uppsala universitet.