Särskilt utsatta grupper drabbas hårt av corona visar ny rapport

8 april 2020
Socialt utsatta grupper i hela samhället riskerar att lämnas efter, klyftorna att öka och de sociala och ekonomiska konsekvenserna att skena i spåren av corona. Redan utsatta människor drabbas särskilt hårt av arbetslöshet, psykisk ohälsa och ensamhet. I normala fall utgör civilsamhällsorganisationer ett skyddsnät som möter och fångar upp socialt utsatta individer som faller utanför trygghetssystemen. Men krisens konsekvenser för civilsamhällesorganisationer gör att det skyddsnätet riskerar att brista och lämna utsatta grupper i samhället ensamma. Det visar en ny rapport från Forum – idéburna organisationer med social inriktning.

Över hela Sverige rapporterar nu civilsamhället om de utmaningar som följer i spåren av coronavirusets utbredning. Sveriges Stadsmissioner och Hela Människan larmar om en akut situation för hemlösa och ekonomiskt utsatta och kvinnojourerna ser en markant ökning av samtal till jourlinjer. Rädda Barnen rapporterar att situationen för de barn som har det svårast i Sverige riskerar att förvärras ytterligare. Samtidigt har civilsamhällets ekonomiska förutsättningar att verka radikalt begränsats till följd av viruset. Inställda evenemang, stängda kaféer och second hand-verksamheter gör att redan sköra finansieringskällor hotas.

– Ideella organisationer, som många gånger utgör en trygg plats för människor, vittnar nu om inställda aktiviteter och hotande nedläggningar. Flera av våra medlemsorganisationer berättar om uppsägningar eller rent av hotande konkurser, och konsekvenserna för de människor vi verkar för kommer att vara förödande. Vi vill därför se kraftfulla stödåtgärder för civilsamhället, säger Patrik Schröder, ordförande för Forum.

Civilsamhället behöver stöd

Samtidigt som organisationer ser sina intäkter minska ökar kostnaderna för att stötta utsatta grupper. För att undvika att krissituationen permanentas och förvärras är det nu viktigt att ideella organisationer får förutsättningar för att kunna fortsätta att verka. Forum föreslår i rapporten ett antal vägar framåt, som bland annat omfattar ett akutstöd på 900 miljoner kronor till civilsamhället och flexibilitet kring projekt- och bidragsmedel.

För att komma till rapporten, klicka här!