RFSL – vi backar er!

4 juni 2019
RFSL väljer att avstå från att åka till Almedalen i år efter de senaste årens ökande närvaro av nazister. För Forum är det mycket problematiskt att världens största demokratiska mötesplats urholkas och hotas på det här sättet! För att visa vårt stöd har vi kommit överens med RFSL om att synliggöra dem och deras frånvaro på våra seminarier i Almedalen.

Under våren fattade RFSL det svåra beslutet att lämna återbud till Almedalen i år. Förra året fick NMR tillstånd att vistas invid den lokal som RFSL använder under veckan. Organisationen valde att överklaga beslutet, utan resultat. 

RFSLs ordförande tydliggör att det handlar om ett hårdare politiskt klimat och ett minskat utrymme för vad som får sägas. Organisationens stödmottagning möter varje år många personer som utsätts för hatbrott.

– Det handlar inte om att kasta in handduken eller vika oss för nazister, tvärtom handlar det om att försöka ta tillbaka vår egen position och stå trygga i vårt politiska arbete i stället för att bara förhålla oss till det nazisterna får för sig att göra i år, säger Sandra Ehne, förbundsordförande RFSL. Läs mer här.

Som Forum tidigare beskrivit är hot mot demokratin och minskat utrymme för civilsamhället något som sker över hela värden idag. Läs mer här.

– Utrymmet för civilsamhällets organisationer står i direkt förbindelse med den demokratiska utvecklingen i ett land, säger Forums generalsekreterare Göran Pettersson. Det är mycket oroväckande att vi fortsätter se en negativ utveckling för civilsamhällets organisationer. Rätten att organisera sig utifrån ett gemensamt syfte och uttrycka sin egen åsikt är elementära delar i en fungerande demokrati. När dessa demokratins själva grundvalar inskränks är även demokratin hotad. Vare sig hoten är av mer direkt art (så som genom underblåsandet av hat, hot och våld mot organisationer och dess aktivister) eller indirekt (begränsningar i finansiering, ökad kontroll och administrativa krav) utgör de en allvarliga fara avslutar Göran.

Vi vill stå upp för demokratin!

För att visa respekt för RFSLs beslut, men protestera mot att bristen för skydd av mötesfrihet och föreningsfrihet, så väljer vi att synliggöra vår åsikt i Almedalen. På alla seminarier som Forum leder kommer vi att ställa en stol klädd i RFSL flagga längst fram vid scenen – som en tydlig påminnelse om att alla som borde kunna vara i Almedalen, inte känner att de kan vara där.

Vi hoppas att fler civilsamhällsorganisationer kommer att välja att stödja detta!