Organisera dig i civilsamhället – bidra till ett jämställt samhälle

8 mars 2023

Idag den 8 mars är det internationella kvinnodagen – en dag för att särskilt uppmärksamma kvinnors situation världen över. Civilsamhället har en central roll i kampen för ett jämställt samhälle, och många av Forums medlemsorganisationer gör ett fantastiskt arbete för att driva utvecklingen framåt. Här har vi listat några: 

Unizon – Unizons vision är ett jämställt samhälle fritt från våld och organisationen samlar över 140 kvinnojourer, tjejjourer och andra stödverksamheter, som arbetar för ett jämställt samhälle. Sedan mitten på 90-talet har organisationen gjort stordåd för en jämställd värld fri från våld.  

Terrafem – Terrafem är en ideell organisation som arbetar för kvinnors och flickors rätt att leva utan mäns våld och dominans. Terrafem driver dessutom en juristjour inför kvinnors möten med rättsväsendet. Terrafem arbetar utifrån ett köns- och etnicitetsperspektiv för ett mer jämställt Sverige.  

Roks – mot mäns våld mot kvinnor – Under decennier har Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige arbetat för att ge en fristad åt våldsutsatta kvinnor och tjejer. Organisationen har därtill bedrivit opinionsbildning och påverkansarbete samt utbildar i syfte att bidra till ett mer jämställt samhälle. 

Ibn Rushd Studieförbund – Som första studieförbund med muslimsk profil har Ibn Rushd bidragit till att ge muslimska kvinnor en plattform att höja sin röst. Flera av förbundets satsningar, som exempelvis riktat stöd till utrikesfödda lågutbildade kvinnor, når grupper som annars inte nås av demokratisatsningar och folkbildning. 

Islamic ReliefMed sin globala horisont har Islamic Relief en speciell plats i arbetet för jämställdhetsfrågor. Genom hälso- och utbildningsinsatser, humanitär hjälp och socialt och andligt stöd erbjuder de hjälp till marginaliserade och utsatta människor i hela världen. I deras satsningar ingår bland annat att förebygga och informera om könsbaserat våld, tillgängliggöra mödravård för fler och ge verktyg för fler att kunna leva ett värdigt och självständigt liv samtidigt som social och ekonomisk utveckling främjas. 

IOGT-NTO – Nykterhetsrörelsen IOGT-NTO lyfter att det är viktigt att ta in alkoholperspektivet när man talar om att förebygga våld i nära relationer – att alkohol är en bidragande faktor till ökat våld. I de fall av våld i nära relationer som anmäls till polisen uppskattar 49 procent av offren att förövaren har varit berusad. 

KFUM Sverige – KFUM bedriver över hela landet projekt för att stärka kvinnor och tjejer. Bland initiativen finns att få fler kvinnor med migrationsbakgrund fysiskt aktiva och att främja jämställd rörelse för barn och ungdomar. Genom att inkludera kvinnor i föreningslivet och den organiserade idrotten inspirerar de till kvinnligt ledarskap, självbestämmande och personlig utveckling.  

Fritidsforum – Alltsedan pionjärerna Herta Svenssons och Ebba Paulis dagar har Fritidsforum kämpat för, och bidragit till, ett jämställt samhälle och en jämställd möjlighet till fritid och rekreation. 

Listan kan göras lång, och vi ser gärna att den fortsätter!