Omar Mustafa, Ibn Rushd: ”Vi har haft svårt att få politiker erkänna islamofobin”

21 januari 2015
Ny medlem! Sedan 2008 har de folkbildat om islam och stärkt det muslimska civilsamhället att organisera sig. De har kämpat för mänskliga rättigheter och för att kampen mot islamofobi ska finnas med på den politiska dagordningen. Forum har intervjuat Omar Mustafa, förbundsrektor på Studieförbundet Ibn Rushd - nya medlemmar i Forum.

– Forum är ett av de viktiga sammanhangen för oss att delta i. Så att vi kan möta andra organisationer på lika villkor och utbyta idéer och kunskap. Vi har mycket att lära från andra men jag tror också att vi har mycket att ge genom att berätta hur vi jobbar, säger Omar Mustafa.

Att de blev medlemmar just nu var ingen slump.

– Forum har sista tiden tagit en större roll kring civilsamhällets frågor. Det har framför allt märkts efter att Sektor 3 lades ner. Forum känns som en naturlig plats för civilsamhällets organisationer.

Ibn Rushds vision är ”att islam är en självklar del av Sverige”. Och de jobbar i två ben för att uppnå visionen, dels att stärka den egna målgruppen genom att stödja det muslimska civilsamhället att organisera sig och stärka sin identitet. Så att muslimer ska kunna ta en självklar plats i samhället. Men de jobbar också med politisk påverkan och för att majoritetssamhället ska få större medvetenhet och kunskap om islam. Folkbildning helt enkelt.

– Vi vill motverka den skeva historiebeskrivningen och försöka ge den rätta historien om islam. Det gör vi bara genom vårt namn Ibn Rushd, som var en filosof i det muslimska Spanien, fortsätter Omar Mustafa.

Ibn Rushd jobbar också med utbildningar i mänskliga rättigheter och har länge kämpat för ett erkännande av att islamfobi existerar i det svenska samhället.

– Vi hade en svår period efter 9/11. Fram till nu i princip har vi haft svårt att få politiker att erkänna att det finns islamofobi. Men kampen mot islamofobin och den strukturella rasismen är en stor fråga som sträcker sig internationellt. Det är inget problem bara för oss muslimer utan för hela samhället, säger han.

Det skulle dröja ända till de första dagarna av 2015 innan regeringen inledde ett konkret arbete mot islamofobi. Efter de grymma attackerna mot moskéer runt om i Sverige, bland annat så sent som i december i Eskilstuna och Uppsala, berättade Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke på en av motdemonstrationerna mot attackerna att hon ska leda arbetet för en nationell strategi mot islamofobi.

– Det är ett jättebra initiativ. Men regeringen måste nu jobba både kortsiktigt för att skydda befolkningen och långsiktigt för att bekämpa extremismen. Men det är också viktigt att strategin finns med i all politik. Att det finns en utbildningspolitik som ger stöd till civilsamhället för långsiktigta åtgärder. Att vi har en bostads- och arbetsmarknadspolitik som är antirastiskt. Och så vidare.

Nu när Ibn Rushd är medlemmar i Forum är det speciellt en fråga som de vill ta upp i Forum-sammanhang.

– Vi skulle vilja nå nyanlända och papperslösa bättre. I dag vet vi inte riktigt hur vi ska finansiera dessa insatser. Vi har många nyanlända som söker sig till oss och blir cirkelledare, vilket gör oss jätteglada. Exempelvis har det till vår verksamhet i Malmö kommit musiker från Syrien som har startat upp musikverksamhet, säger Omar Mustafa.

Text: Elin Aronsson

Mer om Ibn Rushd

Ibn Rushd blev självständiga 2008 och deras vision är ”att islam ska vara en självklar del av Sverige”.

Ibn Rushd är uppdelat på sex distrikt runt om i landet som driver bland annat verksamhet som studiecirklar, seminarieverksamhet, projekt och kurser.

Läs mer på deras hemsida.

Fakta: Ibn Rushd