Föreningens grundläggande styrdokument.

Stadgar Forum – idéburna organisationer med social inriktning

Ladda ner Forums stadgar som PDF-dokument här

Föreningens grundläggande styrdokument. Antagna vid föreningens bildande 1993-09-17, reviderade 1996-04-24, 1997-03-06, 2000-05-05, 2003-05-21, 2010-05-26, 2012-05-30, 2014-06-16, 2016-05-25, 2018-05-23 samt 2020-05-27.