Föreningens högsta beslutande organ är representantskapet som hålls vartannat år. Senaste representantskapet hölls i maj 2020 och protokollet hittar du nedan.