Föreningens högsta beslutande organ är representantskapet som hålls vartannat år. Senaste representantskapet hölls i december 2022 och protokollet hittar du nedan.

Representantskapsprotokoll, extrainsatt representantskap 2022