Nytt Forum-projekt ska undersöka antirasistisk samverkan mellan civilsamhället och det offentliga 

27 januari 2022

Forum har beviljats medel för projektet ”Inkluderande demokrati” av myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF). Projektet, som syftar till att i enlighet med Agenda 2030 stärka civilsamhället och offentliga aktörers möjligheter att gemensamt motverka rasism i Sverige, startade vid årsskiftet och kommer att titta på 10 lokala samverkansprojekt.

”Projektet blir en naturlig fortsättning på vårt arbete inom ramen för nätverket ”Civilsamhälle för öppenhet och inkludering” och vårt mål är att ytterligare stärka samhällets verktygslåda i det antirasistiska arbetet”, säger projektledare Christopher Andersson.

Forum behöver nu din hjälp

Arbetar din organisation mot rasism i samverkan med en kommun, region eller myndighet? Eller känner du kanske till ett samarbetsprojekt eller verksamhet som du vill lyfta? I så fall vill vi veta mer! Tipsa hemskt gärna oss så att vi kan synliggöra och sprida det viktiga som civilsamhället och offentliga aktörer åstadkommer tillsammans. 
Kontakt: christopher.andersson@socialforum.se