Varannan organisation oroar sig för sin överlevnad – regeringens stödpaket fungerar inte

4 juni 2020

Forum presenterade sammanställningen på ett seminarium där bland andra kultur- och demokratiminister Amanda Lind och Lena Nyberg, generaldirektör för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor medverkade. Amanda Lind betonade bland annat att civilsamhällets arbete är viktigare än någonsin och att det är viktigt för regeringen att framåt stärka civilsamhällets långsiktiga förutsättningar och villkor. 

-Vi ser med stor oro på den bild som civilsamhällsföreträdarna ger. Trots den omställningskraft som civilsamhället visar, med ett enormt engagemang och vilja att bidra i krisen ser vi att många undrar hur länge verksamheterna klarar att stå emot konsekvenserna av tappet i finansieringen och osäkerhet inför framtida intäkter. Civilsamhällets bidrag till att möta utsatthet, främja demokratin och stärka välfärden är viktigare än någonsin och att förlora ens en liten del av detta vore en stor förlust för vårt samhälle, säger Patrik Schröder, Forums ordförande.

Sammanställningen bygger på en enkät där närmare 60 organisationsföreträdare har gett sin bild av hur civilsamhället påverkas av coronapandemin och hur de stödpaket som hittills presenterats fungerar. Samtliga organisationer anger att coronakrisen påverkat deras organisations verksamhet, där många har behövt ställa in aktiviteter. Detta har påverkat organisationernas arbete för de människor de finns till för, och hela 96 procent säger att deras målgrupp har påverkats.

Stödpaketen är inte anpassade för civilsamhället
70 procent av organisationerna tycker inte att det är tydligt vilka statliga stöd som finns och hur man tar del av dem. Fyra av tio säger att de saknar resurser och kunskap för att förstå och ansöka om stöden. Enkäten visar också att många tycker att de stöd som hittills presenterats ofta inte passar för civilsamhällets logik och att det finns svårigheter för många att förstå vad stöden innebär.

-Det är viktigt och akut att civilsamhället nu får ta del av såväl kort- som långsiktiga stöd – som är väl anpassade för våra förutsättningar. Det är allvarligt att så pass många inte förstår vilka stöd som finns och hur våra organisationer kan göra för att använda dem. Många av stöden är utformade efter näringslivets logiker och terminologi, och fungerar ofta helt enkelt inte för civilsamhällets organisationer, säger Patrik Schröder.

Ladda ner sammanställningen ”Civilsamhället och stödpaketen” här.

Seminariet spelades in och finns inom kort att se i efterhand här.