Ny film om hur den nationalistiska rörelsen minskar det demokratiska utrymmet

23 februari 2022

På senare år har ett stort antal organisationer i civilsamhället vittnat om att deras demokratiska handlingsutrymme minskat – i världen såväl som i Sverige. Det handlar bland annat om hot och hat mot ideellt engagerade och om ett ökat politiskt misstänkliggörande av civilsamhällets organisationer. I en ny kortfilm beskriver Forum genom nätverket ”Civilsamhälle för öppenhet och inkludering” hur och varför detta sker och ger förslag på hur din organisation kan vara med och motverka utvecklingen.

Antalet länder där den demokratiska utvecklingen gått bakåt har fördubblats det senaste årtiondet. Allt fler demokratier riskerar idag att nedmonteras av auktoritära, men demokratiskt valda, politiker, enligt demokratiorganisationen Idea. I rapporten ”Global State of Democracy 2021” konstateras att två tredjedelar av världens befolkning idag lever i vad som kan betecknas som en auktoritär stat.

Hur går då detta till? Efter djupgående samtal med föreningar och organisationer, ideellt engagerade och genom en analys av den senaste forskningen har vi identifierat ett tydligt mönster. I grunden handlar det om en ideologi som gör rasismen till både ett verktyg och mål. En rörelse som utgår från en samhällsvision präglad av ett hierarkiskt och kulturellt homogent samhälle och som som ställer grupper av människor mot varandra. I filmen sammanfattar vi rörelsens metoder och ger förslag på hur demokratiska organisationer kan bidra till demokratins försvar.

”Genom att belysa hur den auktoritära rörelsen arbetar för att minska det demokratiska utrymmet hoppas vi kunna bidra till en kunskapshöjning till civilsamhällets demokratisstärkande arbete”, säger Anton Alsander, sakkunnig Forum.

Klicka här för att komma till filmen.

Läs mer om projektet och dess lärdomar här.