Nu ska det bli enklare för företag att skänka till ideella organisationer

23 februari 2024

Regeringen har beslutat att ge en utredare i uppdrag att se över momsreglerna för gåvor och försäljning av begagnade varor. Utredningen ska undersöka om det går att förenkla regelverket för företag som säljer begagnade varor och för de företag som vill skänka varor till välgörenhet. Något som Forum, med flera aktörer i civilsamhället, verkat för länge.

”Att förenkla och göra reglerna för skänkandet av begagnade varor till civilsamhällets organisationer mer förutsägbara är en mycket god prioritering. Det stärker näringslivets och civilsamhällets möjligheter att tillsammans bidra till både social hållbarhet och ekologisk omställning”, säger Hannah Kroksson, ordförande, Forum – idéburna organisationer med social inriktning. ”Den sociala ekonomin och våra medlems- och idéburna organisationers perspektiv på detta vore också värdefullt i expertgruppen”

Syftet med utredningen är att undersöka om regelverket kan förenklas och bli mer förutsägbart för att bland annat minska den administrativa bördan för berörda företag. Förhoppningen är att det i sin tur även kan bidra till att produkter används på ett mer effektivt och hållbart sätt.

Utredningen, som ska redovisa sina slutsatser senast den 31 mars 2025, ska bland annat:

  • ta ställning till om bestämmelserna om förenklad vinstmarginalbeskattning kan utformas på ett sätt som förenklar för företagen och därmed underlättar försäljningen av begagnade varor som är lämpade för återanvändning.
  • överväga om regelverket om uttagsbeskattning kan utformas så att mervärdesskattekonsekvenserna vid gåvor av varor till hjälporganisationer och liknande blir mer förutsebara.

Länk till regeringens pressmeddelande: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2024/02/enklare-momsregler-for-gavor-och-begagnade-varor-ska-utredas/