Motståndskraft och försvarsvilja förutsätter ett starkt civilsamhälle, tillit och en känsla av tillhörighet

24 januari 2024

Efter senaste upplagan Folk och Försvar har beredskapsfrågan fått en central plats i det offentliga samtalet. På Forum vill vi ta tillfället i akt och understryka det faktum att en fungerande krisberedskap står i direkt relation till långsiktigt hållbara förutsättningar för alla de aktörer som bygger tillit och gemenskap i vårt land – däribland folkbildningen, idrotten, Sveriges frivilliga försvarsorganisationer, trossamfunden och socialt inriktade organisationer och nätverk.

I den rapport som vi tog fram 2022 om civilsamhällets betydelse och potential i händelse av kris kunde vi visa att viljan att hjälpa till i Sverige är väldigt stor – tvärtemot vad flera politiska företrädare låtit påskina. Hela 9 av 10 uppgav då att de var beredda att ställa upp ideellt i händelse av kris eller konflikt. Vad samma undersökning dock visade var att över hälften var tveksamma till eller saknade kunskap om vart det går att vända sig för att göra skillnad. Här behövs satsningar.

På Forum är vi därför övertygade om att regeringen framåt behöver presentera åtgärder som stärker och utvecklar Sveriges ideella organisationer om motståndskraften ska öka. Det handlar både om förmåga och kunskap.

Tre åtgärder vi vill se:

– Stärk infrastrukturen för det ideella engagemanget

– Satsa på långsiktig och hållbar finansiering för civilsamhället

– Öka kunskapen om krisberedskap och civilsamhälle

Länk till rapporten: https://socialforum.se/ny-rapport-9-av-10-svenskar-vill-stalla-upp-i-kris-men-mer-an-halften-vet-inte-vart-de-vander-sig-for-att-hjalpa-till/