Det är allas uppgift att försvara demokratin

20 april 2023

Forskning visar att flera europeiska länder är på väg åt fel håll i den demokratiska utvecklingen. Hat och hot med politiska motiv ökar, antidemokratiska åsikter vinner mark och att uttrycka engagemang medför risker för individen. Här måste alla aktörer i samhället vara en motvikt. Detta säger Anton Alsander, sakkunnig, i en intervju till arbetsgivarorganisationen Fremia. 

Forum har under en längre tid arbetat för att ge föreningsaktiva, organisationer och andra aktörer verktyg för att kunna bemöta antidemokratiska uttryck, stärka sin demokratiska kultur och hantera hot och hat. Ett arbete som blivit alltmer angeläget med åren, i en omvärld där det demokratiska utrymmet krymper steg för steg. Massiva inskränkningar i aborträtten och stormningen av Capitolium i USA, åtstramningar av fri media och civilsamhället i Polen, Ungerns inskränkningar i valsystemet och minoriteters fri-och rättigheter är några exempel på hur demokratin och det oberoende domstolsväsendet undermineras.

”Om vi på riktigt tycker att det är viktigt att värna demokrati och allas lika värde, behöver vi visa det i både ord och handling.”, säger Anton Alsander, sakkunnig, Forum.

Klicka här för att läsa hela artikeln.