Lär dig mer om det finska civilsamhället

17 maj 2019
SOSTE i Finland är en paraplyorganisation som liknar Forum. Vi är övertygade om att vi har mycket att lära av varandra, så idag publicerar vi varsitt blogginlägg om våra respektive länder på varandras hemsidor. Välkommen att lära dig mer om vårt grannlands föreningsliv!

Medborgarsamhället i Finland

Medborgarsamhällets utveckling i Finland är långt präglad av landets historia och det politiska läget i landet före och efter självständigheten. Tredje sektorns utveckling har varit långsammare än i övriga Norden på grund av krigen mot Sovjetunionen. Men det finns ändå långa traditioner av frivilligarbete och talkoanda också i Finland. Medborgarsamhällets arbete har varit en stark grund för den sociala utvecklingen i landet sedan 1800-talet.

Efter krigsåren 1939–1944 var Finland ekonomiskt utarmat och hade stora krigsskadestånd att betala. Detta satte fart på industrialiseringen och ekonomin, men de offentliga medlen räckte inte till för att skapa någon omfattande social utveckling. Efter krigstiden faller därför en stor del av ansvaret för landets återuppbyggnad på frivilligorganisationer. Medborgarsamhällets roll och uppgift har sedan förändrats i takt med att de samhälleliga behoven förändrats. Numera speglar medborgarsamhället de mänskliga behoven i det post-industriella samhället. Medborgarsamhället har fortsatt att växa i Finland sedan dess avpolitisering under 1960-talet. I dagens diskussion om medborgarsamhällets varande och framtid poängterar man dess betydelse för ekonomi, demokrati, hälsa och välfärd.

Frivilligorganisationerna är också viktiga aktörer inom områden som t.ex. utbildning och social- och hälsovård, vid sidan av offentliga och privata aktörer. Under 2000-talet har frivilligorganisationernas möjlighet att förbättra förutsättningarna för ett aktivt medborgarsamhälle särskilt poängterats i samhällsdebatten. Medborgarsamhällets betydelse och storlek i förhållande till den offentliga och den privata sektorn har också vuxit över tid.

Det finländska medborgarsamhället består av en mängd olika aktörer, rörelser och organisationer. Föreningarna utgör den största gruppen av aktörer inom medborgarsamhället.

(Forums fotnot: Medborgarsamhället är den term som vanligen används i Finland för civilsamhället)

SOSTE

SOSTE Finlands social och hälsa r.f. är en riksomfattande paraplyorganisation som samlar 200 social- och hälsovårdsorganisationer och tiotals andra samarbetsorganisationer i Finland. Organisationen stiftades år 2012.

Vi siktar på att tillsammans med våra medlemsorganisationer vara en djärv och inflytelserik expert, vars mål är att främja människornas hälsa. I samarbete med våra medlemmar och olika aktörer bygger vi upp förutsättningar för social välfärd och hälsa, förbättrar människors möjligheter till delaktighet och arbetar för ett rättvist och ansvarsfullt samhälle. Ett socialt harmoniskt och sunt medborgarsamhälle är nyckeln till hållbara framgångar både innanför och utanför nationsgränserna. Detta är välfärdsekonomi för oss.

Vi på SOSTE anser att investeringar i välfärd och hälsa är långsiktiga, gemensamma beslut, i vilka organisationerna ska ha en betydande roll. Vi vill stärka social- och hälsovårdsorganisationernas genomslagskraft i samhället och därigenom skapa förutsättningar för ett gott liv för alla.

SOSTE vill påverka på följande sätt:

  • genom att verka på regional, nationell och internationell nivå
  • genom att påverka social- och hälsovårdspolitiken och andra samhällspolitiska delområden
  • genom att främja social- och hälsovårdorganisationernas samarbete både med varandra och med andra aktörer
  • genom att bedriva forskning, sprida information och kommunicera med omvärlden
  • genom att tillsammans med våra medlemssamfund och andra aktörer utveckla föreningsverksamheten på social- och hälsovårdsfältet
  • genom att bedriva stödverksamhet som tjänar medlemmarnas behov, såsom utbildning, rådgivning och utvärdering

Se mer om SOSTE här.

Vi ser nu fram emot att utveckla och stärka vårt samarbete med övriga Norden. Vi ser fram emot ett aktivt samarbete med Forum – idéburna organisationer med social inriktning i fortsättningen.

Maria Helsing-Johansson

SOSTE Finlands social och hälsa rf