Ideellt engagemang i socialt inriktade organisationer ökar

13 maj 2015
Fler bedriver sitt ideella engagemang inom socialt inriktade organisationer och ideella insatser i form av direkt hjälparbete ökar kraftigt. Det visar den senaste Befolkningsstudien från Ersta Sköndal Högskola som släpptes i förra veckan.

Fler än varannan svensk är ideellt engagerad. Sedan den senaste Befolkningsstudien 2009 har den siffran ökat från 48 till 53 procent. Engagemanget i Sverige är alltså stabilt och i internationella mått mätt exceptionellt stort. Dessutom minskar inte andelen medlemskap bland dem som engagerar sig ideellt. 87 procent av de som engagerar sig är också medlemmar. Jämfört med exempelvis Danmark där antalet medlemskap minskar, enligt Lars Svedberg, professor vid Ersta Sköndal Högskola, och en av dem som har lett arbetet med Befolkningsstudien.

Undersökningen visar också att engagemanget i socialt inriktade organisationer ökar. Hela tjugo procent engagerar sig inom dessa eller religiösa organisationer (två kategorier som ingår i Forums medlemsbas och vår tolkning av social inriktning). 2009 var samma siffra 15 procent.

Människor som vill göra direkta hjälpinsatser inom ramen för sitt ideella engagemang ökar även kraftigt. Mer än var fjärde (26 procent) vill göra dessa insatser, jämfört med 19 procent 2009. Vilket kan jämföras med insatser som att samla in pengar, vilket har legat stabilt på 19 procent under både 2009 och 2014.

Här kan du läsa mer om den senaste Befolkningsstudien Folk i rörelse – medborgerligt engagemang 1992-2014.

Varför är du ideell? Vi har intervjuat några som är engagerade i sociala organisationer

David Sundén, ordförande för Forum – idéburna organisationer med social inriktning


För David Sundén var det självklart att engagera sig.

”Sedan tonåren har det varit självklart att engagera sig ideellt för mig. Det var kul och om man ville att det skulle hända något fick man göra det själv.”

I dag är han engagerad i Brottsofferjouren i Västerås.

”När det är praktiskt och själsligt jobbigt för människor i en utsatt situation gör vårt arbete i Brottsofferjouren skillnad.”

 Emma Andersson är ideellt engagerad som läxhjälpare i organisationen Tamam


För Emma Andersson betyder det mycket att hennes engagemang hjälper andra.

”Jag tycker det är roligt att träffa nya människor och göra något annat än vad jag brukar, och det känns bra när någon kommer fram efteråt och säger att det har hjälpt.”

 

Robin Rocksten har nyligen påbörjat sitt första ideella uppdrag, som ledamot i Unizons styrelse.

”Jag engagerar mig ideellt för att det handlar om att gå från att tycka saker till att faktiskt försöka påverka dem. Under många år ville jag engagera mig, men visste inte exakt var eller hur. Genom mitt jobb dök möjligheten upp att kunna engagera mig i de frågor som jag tycker är viktiga i vårt samhälle. Jag är fortfarande ny inom det ideella, men tror att jag kan göra skillnad genom att lyfta frågor kring hedersrelaterat våld och förtryck, funktionsnedsättning och manlighetsnormer.”

Hebbah Elgindy är medgrundare till organisationen Våga Hjälpa i Örebro. Organisationen startades efter att Hebbah ville göra volontärbesök på Örebro lasarett.

 

 

 

 

 

 

Jag engagerar mig för att jag tycker att det är vårt ansvar som medmänniskor att stärka andra människor, att våga hjälpa och att visa medmänsklighet. Dessutom bidrar engagemanget till min personliga utveckling. Jag tvingas ofta att tänka bortom mina egna värderingar och behov och ta andras perspektiv och världsbild. Det är ovärderligt.”