Handlingar till Forums extra representantskap 2022

17 november 2022

Här hittar du alla handlingar till Forums extra representantskap. Representantskapet hålls på Sensus Möte på Klara Södra Kyrkogata 1 i Stockholm den 15 dec kl. 09.00 – 12.00. Har din medlemsorganisation inte anmält sig än, gör det här. Varmt välkommen!  

Styrelsens proposition: 

§7. Styrelsens proposition i enlighet med representantskapets uppdrag

Valberedningens förslag till styrelse:

Valberedningens förslag till styrelse

Övriga handlingar:  

Förslag till föredragningslista  
Förslag till mötesordning  
Bilaga 1: Arbetsgruppens förslag och redovisning till styrelsen  
Bilaga 2: Arbetsgruppens förslag till medlemsavgifter
Bilaga 3: Enkätundersökningens resultat