Handelsstudenter fick stipendium för uppsats om civilsamhället

6 december 2017
Samarbeten mellan idéburna organisationer och företag har blivit allt mer vanligt. Med gemensamma kärnvärden som utgångspunkt samt långsiktighet kan dessa samarbeten bli både givande, engagerande och hållbara. Det menar Antonia Linnarsson och Lina Wingren i sin uppsats ”Blurring realities between NPOs & Retailers” som nu har tilldelats Civilsamhällesstipendiet. Stipendiet delas ut av Forum, Ideell Arena och Famna.

– Vi är otroligt glada och stolta över att ha vunnit Civilsamhällesstipendiet. Både företagare och ideella organisationer kommer kunna ta del av våra resultat. De ger en ökad förståelse för hur långsiktiga, strategiska CSR-samarbeten kan skapas trots organisatoriska olikheter. Vi ser stor potential i dessa samarbeten och ser fram emot att följa utvecklingen, säger Antonia Linnarsson och Lina Wingren efter utnämningen som skedde på Forums Civilsamhällesmingel på den Internationella Frivilligdagen igår. Prisutdelare var inte mindre än Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Uppsatsförfattarna lyfter i sin uppsats fram flera sätt som samarbeten mellan företag och civilsamhällets organisationer kan vara givande för båda parter. De betonar att med långsiktiga samarbeten där gemensamma kärnvärden tas fram kan en så kallad ”institutionell rymd” skapas. På så sätt kan båda parterna mötas och vinna på samarbetet trots att de utgår från olika logiker och primära målsättningar.

I uppsatsen visar skribenterna också att samarbeten mellan företag och civilsamhällets organisationer har blivit allt mer populärt i Sverige. Detta syns bland annat genom att 75 procent av de 40 största företagen rapporterar om sina CSR-samarbeten på sina hemsidor samt att företagen under 2015 donerade totalt 3,34 miljarder kronor till olika organisationer.

– Det är jättekul att genom Civilsamhällesstipendiet kunna lyfta studenter som på ett kvalificerat sätt bidrar till att öka kunskapen om civilsamhällets förutsättningar och utmaningar. Forum ser att många idéburna organisationer visar stort intresse för långsiktig samverkan med näringslivet. Det är bra, vi behöver mer samverkan med sektorer för att möta samhällets utmaningar. Då är det viktigt med ny kunskap som uppsatsen visar, säger Göran Pettersson, generalsekreterare för Forum – idéburna organisationer med social inriktning.

– Att uppsatsen belyser samarbetet mellan ideell sektor och näringslivets företagande är mycket bra. Vi vet att många viktiga projekt görs i detta gränsland och att det kan uppstå både målkonflikter och kulturkrockar. Med mer kunskap står vi bättre rustade att hantera sådana risker och kan i stället fokusera på hur samarbetet stärker ideella organisationer i att uppfylla sitt uppdrag, menar Truls Neubeck, verksamhetschef på Ideell Arena

Här hittar du uppsatsen i sin helhet: Blurring Realities Between NPOs Retailers. 

Juryns motivering

Uppsatsen belyser ett aktuellt område för såväl det civila samhället, näringslivet som samhället i stort. Med fokus på vad som möjliggör långsiktiga samarbeten mellan privata företag som ägnar sig åt återförsäljning (så kallade retailers) och ideella organisationer kombinerar författarna en teoretiskt väl grundad referensram med ett gediget empiriskt underlag.

Författarna konstaterar att det är viktigt att koppla samarbetet till kärnverksamhet samt att det finns ett genuint engagemang från ledning och personal för att samarbetet ska utvecklas över tid. De lyfter också upp vikten av förståelse och acceptans för den andres verksamhet. Detta och flera andra aspekter presenterar författarna i en välskriven och intresseväckande uppsats som kan vara till både nytta och glädje för alla inblandade parter i långsiktiga samarbeten av olika slag.

Hedersomnämnande

Vi delar även ut ett hedersomnämnade inom ramen för Civilsamhällesstipendiet, det fick Kajsa Emilsson för sin uppsats Accountability in a Compact Governance Context – A Good or Bad Marriage?

Om Civilsamhällesstipendiet

Civilsamhällesstipendiet riktar sig till kandidat-, magister- och mastersstudenter som har skrivit uppsats i ett ämne som berör civilsamhällets roll i samhällsutvecklingen. Det delas ut av Forum – idéburna organisationer med social inriktning, Ideell Arena och Famna – riksorganisationen för idéburen vård och social omsorg. Med stöd från Kungliga Patriotiska Sällskapet.